Ochrana osobních údajů

Úvodní ustanovení

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, zájemce a dalších osob (společně „kupující“) vsouladu splatnými právními předpisy, tedy zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů ataké vsouladu snařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Prodávající je správcem osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Prodávající osobní údaje předá třetím osobám pouze vrozsahu nezbytném splnění ke účelu jejich zpracování, tedy např. dopravcům, provozovatelům platebního styku, případně dalším subdodavatelům. Zpracovatel musí dodržovat ochranu osobních údajů minimálně ve stejné míře jako správce.Osobní údaje nebudou zpracovávány mimo území Evropské Unie.

 

Zpracovávané osobní údaje, důvod a účel jejich zpracování

Prodávající zpracovává tyto osobních údaje kupujícího (zájemce): jméno a příjmení, adresu bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty a telefonní číslo.

 

Prodávající dále zpracovává údaje o zdravotním stavu vrozsahu nezbytném pro individuální zhotovení optického korekčního prostředku, tj. brýlí.Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem nabídky, zajištění výroby a dodání našich produktů.Vaše osobní údaje potřebujeme k evidenci a vyřízení Vašich objednávek a k vymáhání našich nároků vzniklých z uzavřených kupních smluv.

Dále Vaše osobní údaje využíváme k zasílání obchodních a marketingových sdělení, kdy Vás informujeme o našich akcích, novinkách a slevách.

Kdy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas:

V první řadě se jedná se o situace spojené s realizací objednávkya tím plnění smlouvy. V takovém případě je právním základem zpracování Vašich osobních údajů článek 6. odst. 1 písm. b) nařízení GDPR – zpracování je nezbytné ke splnění závazků z uzavřené kupní smlouvy, protože Vaše osobní údaje potřebujeme pro evidenci objednávky a dodání zboží. Následně využíváme Vaše osobní údaje k plnění našich zákonných povinností při vedení účetní a daňové evidence (v oblasti daní a účetnictví), v tomto případě je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, kdyje zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Kdy potřebujeme Váš souhlas:

S Vaším souhlasem Vám pak zasíláme obchodních sdělení a newslettery, kterými Vás informujeme o našich novinkách, akcích a speciálních nabídkách.Uchovávání a doba zpracování osobních údajů.

Prodávající zpracovává osobní údaje podle způsobu jejich získání buď velektronické, nebo papírové podobě. Prodávající prohlašuje, že přijal potřebná technická a organizační opatření kochraně a zabezpečení osobních údajů tak, aby nedošlo kjejich ohrožení, úniku či poškození. Údaje získané za účelem plnění smlouvy budou prodávajícím uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy, uplatnění nároků ze smlouvy (maximálně po dobu 10 let) a zákonných povinností souvisejících suzavřenou smlouvou a jejím splněním, jako jsou účetní, daňové a další povinnosti, a to po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy.

Údaje týkající se zdravotního stavu včetně poukazů na zhotovení brýlí od lékaře a údajů o vyšetření zraku u prodávajícíhojsou uchovávány způsobem a po dobu určenou dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.Údaje získané za účelem zasílání informačních emailů na základě souhlasu kupujícího budou prodávajícím uchovávány do okamžiku odvolání souhlasu kupujícím. Na webu provozovaném prodávajícím jsou třetími stranami (třeba Google a Facebook) používány soubory cookies, které ukládají webové stránky prodávajícího na zařízení kupujícího a umožňují použití záznamů o návštěvě webových stránek prodávajícího kměření a cílení reklamy. Můžete je deaktivovat ve Vašem prohlížeči či je nepřijmout. 

Práva kupujícího

Kupující má ohledně osobních údajů zejména následující práva:-právo přístupu ke svým osobním údajům zahrnující právo vyžádat si od prodávajícího potvrzení o tom, zda osobní údaje spravuje a pokud ano, jaké, za jakým účelem, komu jsou předávány, délku uchovávání dat.

 

- právo na opravu či doplnění případných nepřesností -například změna bydliště

- právo na výmaz (být zapomenut) dle čl. 17 GDPR, jestliže (už) není dán důvod pro jejich zpracování;

- právo vznést námitku (např. nesprávnosti či protiprávnosti uchovávání údajů);

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR–tj. v některých případech právo na získání svých osobních údajů od prodávajícího za účelem předání jinému správci;
- právo vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Prohlášení kupujícího

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Ochranou osobních údajů a porozuměl jejímu obsahu, zejména rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelu a důvodu tohoto zpracování, je si vědom svých práv vyplývajících zochrany osobních údajů a s Ochranou osobních údajů souhlasí. Do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme cookies. Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web.

 

Cookies

Co tady najdete?

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, používáme.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Soubory cookies je možné používat pro mnoho účelů jako jsou:

  • zajištění fungování základních funkcí webu
  • uložení preferovaného jazyka
  • analýza návštěvnosti s cílem vylepšování webu a
  • marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách

Jaké typy cookies používáme?

Zde se dozvíte, jaké typy cookies můžeme na stránkách používat. Konkrétní cookies, které aktuálně používáme, najdete v nastavení vašeho prohlížeče.

Základní (nutné) cookies

Základní cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu. Základní cookies nemůžete zakázat. Bez nich by Web nemohl správně fungovat.

Preferenční cookies

Preferenční cookies dovolují Webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled a chování Webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, nebo preferovaný jazyk.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení, pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Analytické cookies

Analytické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics proto, abychom zjistili, jak Web využíváte.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).

Více informací o tom, jak Google, Inc. používá analytické cookies, naleznete zde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely využíváme zejména služby Facebook a Google.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Chcete změnit nastavení souborů cookies?

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, analytické nebo marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Pokud chcete nastavení cookies změnit a nevíte si rady, můžete se nám také ozvat na e-mail info@widecco.com.